Tarieven

Het uurtarief van de gastouderopvang

In 2018 is het totale advies-uurtarief van de opvang € 6,16. Hiervan gaat € 0,97 naar GOB Just-4-Kids voor de bureaukosten en € 5,19 naar de betreffende gastouder. Gastouders zijn vrij om een ander tarief te hanteren; dit zal bij een koppelingsgesprek dan ook besproken worden. In 2019 hanteren we een tarief van € 1,01 voor de bureaukosten met (NIEUW!) een maximum van € 99 voor de grote contracten. Het adviestarief voor de gastouders is € 5,26. De tarieven per 1 januari 2020 als volgt zijn: € 5,35 voor de gastouders en € 1,03 administratiekosten maakt samen € 6,38.

De spelregels

  1. De bureaukosten zijn de enige administratieve kosten die door GOB Just-4-Kids in rekening worden gebracht.
  2. De facturen zijn gebaseerd op de daadwerkelijk afgenomen uren, welke zijn overeengekomen door gastouder en vraagouder, met inachtneming van de contractueel vastgelegde termijn voor het wijzigen van de opvanguren.
  3. Elke maand worden deze uren middels een digitale urenstaat aan de vraagouder overlegd en ondertekend.
  4. Er wordt per kwartier gerekend en er is geen verplichting tot het afnemen van dagdelen. Wel wordt er een minimaal aantal uren per maand afgenomen vanwege het opbouwen en behouden van de band tussen de gastouder en het kind.
  5. Er zijn geen verdere kosten. Wel kan een gastouder zelfstandig een vergoeding voor het eten in rekening brengen. Dit wordt tijdens het koppelingsgesprek met de gastouder besproken.

Contact pagina

Inlog portaal

Inlog Gastouder