Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen

De kwaliteit van de opvang moet wettelijk gezien aan allerlei eisen voldoen. Elk gastouderbureau kan deze eisen naar eigen visie scherper maken ten behoeve van de kwaliteit van de opvang. Wij houden ervan de lat iets hoger te leggen dan andere bureaus om de kwaliteit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

Onze gastouders zijn het liefst minimaal 25 jaar en hebben ruime ervaring met (eigen) kinderen. Zo zijn de gastouders goed in staat de vraagouders aan te voelen en met hen mee te leven in de soms lastige combinatie tussen werken en opvang.

  • Gastouders moeten minimaal een diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn en een certificaat EHBO bij kinderen hebben.
  • Gastouders werken volgens een pedagogisch beleidsplan en houden de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten.
  • Gastouders vangen maximaal 6 kinderen tegelijk op in een veilige kleinschalige en kindvriendelijke omgeving.
  • Gastouders zijn verplicht een Verklaring omtrent Gedrag van het ministerie van Justitie te overleggen. Ook huisgenoten boven de 18 jaar moeten deze inleveren.
  • Een groot deel van onze gastouders werkt met een VVE-programma (Kiki), wat inhoudt dat we ons bezig houden met voor- en vroegschoolse educatie. Dit programma is speciaal geschreven voor het gebruik bij gastouderopvang en is geen verplichting, maar een aanvulling op ontwikkelingsaanbod.
  • Al onze gastouders volgen jaarlijks verplichte intervisie-uren volgens een door ons opgesteld ondersteuningsprogramma.

Contact pagina

Inlog portaal

Inlog Gastouder