Kinderopvangtoeslag: Just 4 Kids voldoet aan de voorwaarden

Kinderopvangtoeslag

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag en dus op een teruggave van een aanzienlijk deel van de kinderopvangkosten, moeten zowel de kinderopvang als de aanvragers van de toeslag aan enkele voorwaarden voldoen.


Voorwaarden kinderopvang

  • De gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en daarmee goedgekeurd door de GGD West-Brabant.
  • Het gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoet hiermee aan alle eisen die aan kinderopvang gesteld worden volgens de Wet op Kinderopvang.
  • Op de contracten tussen gastouder en vraagouder, tussen gastouder en gastouderbureau en tussen vraagouder en gastouderbureau staan alle verplichte gegevens vermeld.

Aan al deze voorwaarden wordt door GOB Just-4-Kids voldaan en bij opvang via GOB Just-4-Kids kun je dus aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden aanvragers

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of je hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • Je hebt 1 of meer inwonende kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage.
  • Het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • Jijzelf of je partner betaalt de kosten voor kinderopvang.
  • Je werkt (in dienst van een werkgever, als zelfstandige of in de onderneming van je partner).
  • Of: Je ontvangt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet op Kinderopvang.

Deze voorwaarden gelden ook voor je toeslagpartner.

Kinderopvangtoeslag - just-4-kids gastouderbureau roosendaal

Lees meer over kinderopvangtoeslag op de site van de Belastingdienst.

Contact pagina

Inlog portaal

Inlog Gastouder